Zapojené prevádzky - Cestujte zadarmo - Slovenská autobusová doprava Žilina

Informujte sa v klientskom centre SAD Žilina v OC MIRAGE

* Za každých 10 jázd zľava v OC Mirage 5 - 20%